0.00лв. 0
Количка

Нямате артикули в количката.

ПРАВНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОБЕКТ:

Този уебсайт е създаден да публикува услугите, предлагани от ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР НИЦАФАРМ ЕООД, с идентификационен номер 203686243 и със седалище в ГР. ДРЯНОВО 5370, УЛ. РАЧО СТОЯНОВ №46, БЪЛГАРИЯ., заедно с ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО INNOVACIONES DISRAS, SL, идентификационен номер  B06529119, с адрес  C / LOS PEDREGALES 66 (POL. IND. SAN ISIDRO), DON BENITO, 06400, BADAJOZ, ИСПАНИЯ.

КОМУНИКАЦИИ:

За да общувате с нас, ние предлагаме на ваше разположение различни средства за контакт, които подробно описваме по-долу:

Телефон:(+359)877337761

Имейл: bulgaria@otostick.comПощенски адрес: УЛ. „РАЧО СТОЯНОВ“ №46, ГР. ДРЯНОВО 5370, БЪЛГАРИЯ

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

Правата върху интелектуалната собственост на страницата www.bg.otostick.com, нейният изходен код, дизайн, навигационни структури и различните елементи, съдържащи се в тях, са собственост на INNOVACIONES DISRAS, SL, което отговаря за изключителното упражняване на правата на експлоатация на същото по какъвто и да е начин и по-специално правата за възпроизвеждане, разпространение, обществена комуникация и трансформация в съответствие с испанското и приложимо  законодателство и с това на Европейския съюз.

Порталът INNOVACIONES DISRAS, SL, страниците, които съдържа и информацията или елементите, съдържащи се в тях, включват текстове, документи, снимки, рисунки, графични изображения, компютърни програми, както и лога, търговски марки, търговски имена или други отличителни знаци , защитени от права на интелектуална или индустриална собственост, на които притежателите или законните лицензополучатели са INNOVACIONES DISRAS, SL.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Чрез този уебсайт се предоставя  информация  за услуги, предназначени за обществено знание, които във всеки случай ще бъдат обект на изрично описаните детайли и условия, които са достъпни от този уебсайт. Същите ще бъдат предмет на различните законови разпоредби на приложение.

ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ:

Както достъпът до тази уеб страница, така и използването на информацията и съдържанието, включени в нея, са отговорност единствено на лицето, което ги осъществява.

Условията за достъп до тази Интернет страница ще бъдат подчинени на действащото законодателство и принципите на добросъвестност и законно използване от страна на потребителя на същите, като остават  забранени всякакъв вид действия в ущърб на  дистрибутор НИЦАФАРМ ЕООД или ДРУЖЕСТВОТО INNOVACIONES DISRAS S.L.

 Използването на този уебсайт за незаконни или неоторизирани цели  се счита за строго забранено.

Всяка форма на експлоатация е забранена, включително всички видове възпроизвеждане, разпространение, прехвърляне на трети страни, обществено общуване и трансформация, чрез всякакъв вид носител и среда, на гореспоменатите произведения, творения и отличителни знаци без предварително и изрично разрешение от съответните им собственици. Неспазването на тази забрана може да представлява престъпление, наказуемо от действащото законодателство.

Потребителят изрично се съгласява да използва подходящо съдържанието и услугите на  НИЦАФАРМ ЕООД и да не ги използва , наред с други, за :

а) разпространяване престъпно, насилствено, порнографско, расистко, ксенофобско, обидно съдържание в подкрепа на тероризма или като цяло в противоречие със закона или обществения ред.

б) Въвеждане на компютърни вируси в мрежата или извършване на действия, които могат да променят, повредят, прекъснат или генерират грешки или повреди на електронните документи, данни или физически и логически системи на  НИЦАФАРМ ЕООД, на трети страни; както и да възпрепятстват достъпа на други потребители до уебсайта и неговите услуги чрез масовото потребление на компютърни ресурси, чрез които НИЦАФАРМ ЕООД предоставя своите услуги.

в) Опит за достъп до имейл акаунти на други потребители или до ограничени области на компютърните системи на  НИРАФАРМ ЕООД, на трети страни и в случаите, извличане на информация.

г) Нарушаване правата на интелектуална или индустриална собственост, както и  нарушаване поверителността на информацията на INNOVACIONES DISRAS, SL или трети страни.

д) Олицетворяване на самоличността на всеки друг потребител.

е) Възпроизвеждане копиране, разпространяване, предоставяне на разположение или друга форма на обществена комуникация, преобразуване или променяне съдържанието, освен ако нямате разрешение от собственика на съответните права или, ако това е законно разрешено.

ж) Събиране на данни за рекламни цели и  изпращане на реклами от всякакъв вид и комуникации с цел продажба или за други търговски цели без предварително запитване или съгласие.

Въпреки това, на свой риск и за своя сметка, потребителят може да изтегли или направи копие на такива елементи, изключително за лична употреба, при условие че те не нарушават никое от  правата за интелектуална или индустриална собственост на INNOVACIONES DISRAS, SL, нито ги променя изцяло или частично. В никакъв случай това не означава разрешение или лиценз върху правата на собственост на INNOVACIONES DISRAS, SL.

Забранено е, освен в случаите, изрично разрешени от INNOVACIONES DISRAS, SL, да се представят страниците на INNOVACIONES DISRAS, SL или информацията, съдържаща се в тях под  рамки, отличителни знаци, търговски марки или социални или търговски имена на друго лице, компания или дружество.

ОТГОВОРНОСТ:

INNOVACIONES DISRAS, SL не носи отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, които Потребителите могат да причинят на този уебсайт или на други, поради незаконното или неправилно използване на него, или на съдържанието и информацията, достъпни или предоставени през него.

INNOVACIONES DISRAS, SL изключва, доколкото е разрешено от закона, всякаква отговорност за щети от всякакъв вид, произтичащи от:

а) Невъзможността за достъп до уебсайта или липсата на истинност, точност, изчерпателност и / или актуалност на съдържанието, както и наличието на пороци и дефекти на всички видове съдържание, предавано, разпространявано, съхранявано, предоставяно на разположение, което е достъпно чрез уебсайта или предлаганите услуги.

б) Наличието на вируси или други елементи в съдържанието, които могат да причинят промени в компютърните системи, електронни документи или потребителските данни.

в) Неспазване на законите, добросъвестността, обществения ред, използването на трафика и това правно известие като следствие от неправилното използване на уебсайта. В частност и като пример, INNOVACIONES DISRAS, SL не носи отговорност за действията на трети страни, които нарушават правата върху интелектуалната и индустриалната собственост, бизнес тайните, правата на чест, личната и семейната неприкосновеност и собствения си имидж, както и разпоредби относно нелоялната конкуренция и незаконната реклама.

По същия начин INNOVACIONES DISRAS, SL отказва всякаква отговорност по отношение на информацията, която е извън тази мрежа и не се управлява директно от нашия уеб администратор. Функцията на връзките, които се появяват на този уебсайт, е изключително да информира потребителя за съществуването на други източници, способни да разширят съдържанието, предлагано от този уебсайт. INNOVACIONES DISRAS, SL не гарантира и не носи отговорност за работата или достъпността на свързаните сайтове; нито предлага, покани или препоръча посещение при тях и следователно няма да носи отговорност за получените резултати. INNOVACIONES DISRAS, SL не носи отговорност за установяване на хипервръзки от трети страни.

ОБСЛУЖВАНЕ:

INNOVACIONES DISRAS, SL си запазва правото да спре достъпа до своята уеб страница, без предварително предупреждение, по дискреционен и временен начин, по техническа или друга причина, а също така може едностранно да променя условията за достъп, както и съвкупността или част от съдържанието, включено в него.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За всички съдебни спорове или въпроси, които се отнасят до уебсайта на INNOVACIONES DISRAS, SL, ще се прилага испанското законодателство, което е компетентно за разрешаването на всички спорове, възникващи или свързани с използването на този уебсайт, съдиите и съдилищата на седалището. на компанията. Достъпът до уебсайта на INNOVACIONES DISRAS, SL предполага приемане на всички изразени преди това условия.

ПРОЦЕДУРА В СЛУЧАЙ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕЗАКОННИ ДЕЙНОСТИ:

В случай че някой потребител или трета страна счита, че има факти или обстоятелства, които разкриват незаконния характер на използването на каквото и да е съдържание и / или извършването на каквато и да е дейност на уебсайтовете, включени или достъпни чрез уебсайта, трябва да изпрати известие до INNOVACIONES DISRAS, SL, надлежно идентифициращо и уточняващо предполагаемите нарушения.

ХИПЕРВРЪЗКИ:

Хипервръзките, съдържащи се на уебсайта INNOVACIONES DISRAS, SL, могат да доведат до уебсайтове на трети страни. INNOVACIONES DISRAS, SL не поема никаква отговорност за съдържанието, информацията или услугите, които могат да се появяват на споменатите сайтове, които ще бъдат изключително информативни и в никакъв случай не предполагат никакви отношения между INNOVACIONES DISRAS, SL и лицата или образуванията, които са собственици на такова съдържание или притежателите на сайтовете, където се намират.

НИЦАФАРМ ЕООД
Официален дистрибутор
Otostick България
louis reingold is the world's best human