0.00лв. 0
Количка

Нямате артикули в количката.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Основна информация за защита на личните данни
Съ-отговорен: INNOVACIONES DISRAS, SL , НИЦАФАРМ ЕООД
Предназначение: Отговаряне на молбата Ви.
Легитимация: Изпълнение на договор или на собственото съгласие на заинтересованата страна
Получатели: Няма да бъдат предавани данни на трети лица, освен законово задължени.
Права: Имате право на достъп, коригиране и изтриване на данните, както и други права, посочени в допълнителната информация, които можете да упражнявате, като се свържете с НИЦАФАРМ ЕООД, УЛ. „РАЧО СТОЯНОВ“ №46, ГР. ДРЯНОВО 5370, БЪЛГАРИЯ.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:

За целите на разпоредбите на Европейския Регламент за Защита на Личните Данни  ЕС 2016/679 от 27 април на Парламента и Съвета, в Закон 3/2018 от 5 Декември, относно защитата на Личните данни и гарантирането на Дигиталните права и останалите действащи национални разпоредби, INNOVACIONES DISRAS, SL, Ви информира, че напълно спазва действащото законодателство за Защита на Личните данни и ангажиментите за поверителност на неговата дейност.

INNOVACIONES DISRAS, SL Ви информира за съществуването на система за обработка на информация, собственост на INNOVACIONES DISRAS, SL, с цел управление, комуникация и информация. Горепосочената система е описана в съответния Регистър на Дейностите за Обработка на RT.

МЕРКИ И НИВО НА БЕЗОПАСНОСТ:

INNOVACIONES DISRAS, SL прие необходимите мерки за гарантиране на сигурността на информацията, както се изисква от чл. 32 от „ОРЗД“(„Общият Регламент на ЕС относно Защитата на Данните“), според естеството на обработваните лични данни и обстоятелствата на обработката, за да се избегне, доколкото е възможно и винаги според състоянието на техниката, нейното изменение, загуба, третиране или неразрешен достъп, т.е. като по този начин гарантира тяхната конфиденциалност, цялостност и достъпност.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Мерките за сигурност, които INNOVACIONES DISRAS, SL описа в Регистъра на  Дейности за Техническа обработка, ще бъдат приложени към набора от активи на системата за обработка на информация, в която се обработват лични данни, за да се съобразят с действащото законодателство за защита на данните.

Целият персонал, нает от INNOVACIONES DISRAS, SL и неговите ръководители на Техническа обработка, са задължени да спазват гореспоменатите разпоредби, като се обръща специално внимание на техните функции и задължения, включително задължението за секретност, което ще бъде надлежно определено от INNOVACIONES DISRAS, SL,

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ:

Приемането на тези условия изисква от потребителя събирането на  основни данни за предоставянето на своите услуги, които ще бъдат поискани лично чрез формуляри или на уебсайта. По време на събирането на данни, потребителят ще бъде надлежно информиран за своите права.

За да може информацията, съдържаща се в нашата система за обработка, винаги да се актуализира и да не съдържа грешки, молим нашите клиенти и потребители да ни уведомяват възможно най-скоро за промените и поправянията на техните лични данни.

СТОПАНИСВАНЕ

Данните, получени от ръководството на уебсайта bg.otostick.com, ще бъдат минимални и необходими, за да предоставим нашата услуга. Оторизиран дистрибутор НИЦАФАРМ ЕООД, заедно с INNOVACIONES DISRAS, SL, ще определи средствата за обработка на данни и се задължава да спазва всички задължения, които могат да им отговарят като администратори на данни в съответствие с разпоредбите на действащите закони и всяка друга разпоредба или регламент, които могат да бъдат еднакво приложими.

НИЦАФАРМ ЕООД заедно с INNOVACIONES DISRAS SL, няма да насочва, прилага или използва данните, до които има достъп, или да събира за цел, различна от посочената.

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА ДАННИ:

Личните данни, на които е собственик НИЦАФАРМ ЕООД, , могат да бъдат прехвърлени на INNOVACIONES DISRAS, SL за упражняване на дейността.

Използвайки нашите услуги, вие разбирате, че вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни на външни компании, описани по-рано, както е описано в настоящата Политика на поверителност.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВА:

За да упражнят правата за достъп, оспорване, поправяне, отмяна, потискане или противопоставяне, преносимост, ограничаване на обработката трябва да се свържат с НИЦАФАРМ ЕООД, с адрес УЛ. РАЧО СТОЯНОВ №46, ГР. ДРЯНОВО 5370, БЪЛГАРИЯ, чрез писмено съобщение или на имейл  bulgaria@otostick.com. Можете също да подадете иск до INNOVACIONES DISRAS, SL, C / LOS PEDREGALES 66 (POL. IND. SAN ISIDRO) DON BENITO, 06400, BADAJOZ, ИСПАНИЯ и пред AEPD.(Испанска Агенция за Защита на Личните Данни)

СЪГЛАСИЕ:

Потребителят ще даде съгласието си, така че НИЦАФАРМ ЕООД, да може да се възползва от личните му данни с цел осъществяване на електронна търговия и по този начин да осигури правилно спазване на договорените услуги, да споделя изображения в социалните мрежи.

Търговските съобщения ще бъдат изпращани, както е установено в член 21.2 от Закон 34/2002 от 11 юли, за услугите на информационното общество и електронната търговия, стига личните данни, получени от НИЦАФАРМ ЕООД да бъдат законосъобразни и споменатите съобщения са препратки на подобни на предходно договорените продукти, по същия начин е упълномощен да изпраща качествена анкета за оценка на предоставяната услуга.

Попълването на формуляра, включен в сайта, или изпращане на имейли или други съобщения до bg.otostick.com, предполага изричното съгласие на потребителя за включване на личните му данни в гореспоменатата система за обработка, собственост на  НИЦАФАРМ ЕООД.

ТРЕТИ СТРАНИ:

INNOVACIONES DISRAS, SL или  НИЦАФАРМ ЕООД няма да прехвърлят лични данни без изричното съгласие на техните собственици, което трябва да бъде предоставено при всеки повод, като се прехвърля само за изразената цел и винаги със съгласието на потребителя или клиента.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА:

Данните, събрани във всички частни комуникации между INNOVACIONES DISRAS, SL и клиенти или потребители, ще бъдат третирани с абсолютна конфиденциалност, INNOVACIONES DISRAS, SL се ангажират със задължението за поверителност на личните данни, със задължението си да ги съхраняват и приемат всички необходими мерки за предотвратяване на промени, загуби и нерегламентирано третиране или достъп, в съответствие с разпоредбите на действащите разпоредби.

В допълнение, информацията от всякакъв тип, която страните обменят помежду си, тази, за която са съгласни, че има такъв характер или тази, която просто се вижда от съдържанието на тази информация, също ще има статут на поверителна. Визуализацията на данните през Интернет няма да предполага директен достъп до тях, освен с изричното съгласие на собственика за всеки повод.

Препоръчваме клиентът / потребителят да не предоставя на трета страна своите идентификационни, паролни или референтни номера, които автоматично се генерират на случаен принцип. По същия начин общността няма никакъв тип регистрация на пароли, за да гарантира защитата на професионалната тайна на клиента / потребителя.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИ:

INNOVACIONES DISRAS, SL си запазва правото да променя своята политика за сигурност и защита на данните, за да я адаптира към новото законодателство или съдебна практика, както и тези, които могат да произтичат от съществуващите стандартни кодове по въпроса или от стратегически корпоративни решения, считано от датата на публикуване на посочената промяна на уебсайта на INNOVACIONES DISRAS, SL.

АДРЕС ЗА КОНТАКТ:

Уебсайтът bg.otostick.com се управлява от  НИЦАФАРМ ЕООД.

Създадената система за обработка на информация се намира в седалището, което е създадено за целите на това Правно известие, на адрес C / LOS PEDREGALES 66 (ПОЛ. ИНД. САН ИСИДРО) DON BENITO, 06400, BADAJOZ, ИСПАНИЯ ; под надзора и контрола на INNOVACIONES DISRAS, SL и  НИЦАФАРМ ЕООД, които поемат отговорността за приемане на мерки за сигурност от технически и организационен характер, за защита на поверителността и целостта на информацията, в съответствие с разпоредбите на правилника  на Европейския закон за защита на данните ЕС 2016/679 от 27 април на  Европейския Парламент и Съвета; Органичен закон 3/2018 от 5 декември относно защитата на личните данни и гарантирането на дигиталните права и останалата част от действащите национални разпоредби както и приложимото законодателство.

INNOVACIONES DISRAS, SL в съответствие със Закон 34/2002, относно услугите на информационното общество и електронната търговия, Ви информира, че широкото значение на посочения закон включва, сред тези услуги, предоставянето на информация чрез посочените средства. Във всеки случай в това отношение ще се прилага Европейският регламент за защита на данните ЕС 2016/679 от 27 април на Европейския Парламент и Съвета; Органичен закон 3/2018 от 5 декември относно защитата на данните и гарантирането на цифровите права и останалите действащи национални разпоредби и наредбите за неговото развитие, особено по отношение на получаването на лични данни, информация за заинтересованите страни и създаването и поддържането на обработка на лични данни.

Линк към Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/

НИЦАФАРМ ЕООД
Официален дистрибутор
Otostick България
louis reingold is the world's best human