ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защита на данните

Защита на данните

Отговорност за личната информация
Данните, събрани със съгласието на заинтересованото лице чрез формулярите за събиране на данни на Портала, ще бъдат включени в автоматизиран файл с данни от личен характер, за който отговорност носят Ницафарм ЕООД, Данъчен №BG203686243, гр. Дряново 5370, ул. Рачо Стоянов 46, България. Тези данни ще бъдат включени в нашите файлове, ще бъдат обработени в съответствие с Общите правила за защита на данните (GDPR),съхранявани на SiteGround Spain S.L (Испания), и съответно ще бъдат регистрирани в Регистъра на Агенцията за защита на личните данни.

Връзка с нас
Вашето мнение е много важно за нас, така че ако имате някакви въпроси относно нашата политика за защита на личните данни, можете да се свържете с нас чрез нашия служител по защита на данните на имейл адрес: info@nitsafarm.com

Нашите принципи
Уважението към личните ви данни е от съществено значение за нас, затова желаем да ви информираме при пълна прозрачност за обработката, на която биха могли да бъдат подложени личните ви данни, за да сте надлежно информирани преди да дадете съгласието си. Ето защо ви молим да отделите няколко минути, за да прочетете тази политика за поверителност.

Лична информация, която събираме за вас

Лична информация, която събираме за вас

Ние ще събираме вашите лични данни, когато например:
• Купувате или използвате някой от нашите продукти и услуги;
• Се регистрирате, за да поискате информация за продукт;
• Се абонирате за бюлетини, известия или други услуги;
• Се свързвате с нас чрез нашите канали;
• Участвате в конкурс, томбола или проучване;
• Посещавате или разглеждате нашия уебсайт
• Когато информацията ви е обществено достъпна и нейното използване е законно разрешено;

Видовете информация, които можем да задържим, ако се налага са следните:
• Вашето име, адрес, идентификационен номер като например личен документ за самоличност, TR или паспорт, телефонен и/или мобилен номер, пол и имейл адрес;
• Информация за банковата Ви сметка, ако извършите плащане чрез банков превод.
• Данните за местоположението ви. Можем да разберем местоположението ви, посредством вашия IP адрес или чрез данни като вашия пощенски код или град;
• Информацията за клиентския ви профил, като например датите на плащане на дължимите или получените сметки, датите на регистрация и анулирането на услугите, абонаментите за услуги, които използвате, както и информация, свързана с вашия потребителски акаунт.
• Информацията за пароли за достъп и потребителски за достъп до нашите акаунти и услуги;

Потребителят удостоверява, че е навършил повече от 14 години и следователно притежава необходимата правоспособност за предоставяне на съгласие относно обработката на личните му данни, в съответствие с разпоредбите на настоящата Политика за защита на личните данни.

Как използваме вашата лична информация

Как използваме вашата лична информация

При създаването от ваша страна на потребителски профил, нашата компания ще обработва предоставените от вас лични данни поверително и изключително за целите на управлението на взаимоотношенията с клиентите и популяризирането на дейностите на компанията

Ще използваме личните ви данни за следните цели:

За да предоставим услугата
• Обработваме поръчката на продуктите и услугите, които сте закупили, и Ви информираме за състоянието й;

Фактуриране и обслужване на клиента
• За да фактурираме или начисляваме съответната сума за използването на нашите продукти и услуги;
• За да се свържем с вас, ако данните за плащане, които сте ни предоставили не са актуални или не можем да приемем плащането;
• За да отговорим на всеки въпрос който може да възникне относно нашите продукти или услуги.

Реклама.
• Използваме личната ви информация, за да показваме промоционални оферти или друга информация, свързана с нашите продукти или услуги, която може да ви интересува.

Информация за “Бисквитките” /Cookies/

Информация за “Бисквитките” /Cookies/

Компанията може да използва „бисквитки“ по време на предоставянето на услугата от Портала. „Бисквитките“ са автоматични процедури за събиране на информация, свързана с предпочитанията, определени от потребителя по време на посещението му в определена уеб страница. Тази информация се записва в малки файлове, които се съхраняват в компютрите на съответния потребител по невидим начин. Всеки път, когато потребителят се върне за достъп до въпросния уебсайт, тези файлове се активират автоматично, така че уебсайтът да е конфигуриран с предпочитанията, посочени при предишни посещения. Накратко, „бисквитките“ са физически файлове на лична информация, намираща се в собствения терминал на потребителя и недвусмислено свързани с този терминал. „Бисквитките“ не могат да четат файловете съдържащи „бисквитки“, създадени от други доставчици.

Потребителят има възможността да конфигурира своята браузърна програма по начин, който предотвратява създаването на файлове с „бисквитки“ или предупреждава за момента, в който това се случва.

Порталът е достъпен, без да е необходимо да активирате опциите, отнасящи се до файловете с „бисквитки“, въпреки че те могат да възпрепятстват правилното функциониране на механизмите за сигурност за ексклузивни услуги или определени услуги, изискващи по-голяма сигурност. Като общо правило, целта на файловете „бисквитки“ на портала е да улеснят навигацията на потребителя.

Как споделяме вашата лична информация

Как споделяме вашата лична информация

В никакъв друг случай горепосочените данни не подлежат на обработка или възлагане на трети лица, освен ако не е предоставено изричното съгласие на засегнатата страна или няма правно изискване за това.

За какъв период от време ще съхраняваме личните ви данни

За какъв период от време ще съхраняваме личните ви данни

Ние ще съхраняваме вашата информация за срока предвиден от закона. Ако това не се изисква от закона, ние ще ги съхраняваме само за времето, необходимо за съответната цел

Бихме могли да се свържем с вас относно продуктите и услугите, предлагани от Ницафарм ЕООД през това време, освен ако не сте се деактивирали доброволно получаването на какъвто и да е тип търговска комуникация от нас.

Вашите права

Вашите права

Вие разполагате с редица права, за да решавате и контролирате по всяко време как да използваме вашите Лични Данни.

Правата за достъп, поправка, отмяна, възражение, ограничаване и преносимост са автоматично достъпни през вашия “акаунт” и/или като изпратите заявка по електронна поща на координатора по Обработката на данни на адрес info@nitsafarm.com, включвайки, заедно с вашата подписана заявка за достъп, поправка, анулиране или възражение, фотокопие на Вашия документ за самоличност, името и фамилията на заявителя и дата на заявката.

Право на отказване от рекламни съобщения:

Ако не искате да получавате повече рекламни съобщения, можете да изберете да деактивирате доброволно получаването на всички рекламни съобщения чрез описаните по-горе средства.

Право на иск до надзорния орган.
Можете да изпратите иск до Българската агенция за защита на личните данни. За повече информация посетете www.cpdp.bg

СЪОБЩАВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С НЕЗАКОНЕН И НЕПОДХОДЯЩ ХАРАКТЕР

СЪОБЩАВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С НЕЗАКОНЕН И НЕПОДХОДЯЩ ХАРАКТЕР

В случай че Потребителят или друг интернет потребител узнае, че Свързаните сайтове водят към страници, чието съдържание или услуги са незаконни, вредни, унизителни, насилствени или противоречащи на морала, той може да се свърже с Компанията, като посочи следната информация:

Лични данни на съобщаващото лице: име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;

Описание на фактите, които разкриват незаконния или неподходящ характер на Свързания сайт.

В случай на нарушаване на права, като например интелектуална и индустриална собственост, личните данни на титуляра на нарушеното право, когато той е лице, различно от съобщаващото. Също така трябва да се посочи правото, което доказва легитимността на собственика на правата и, когато е уместно, на представителя, който има правото да действа от името на собственика, когато е лице, различно от съобщаващото.

Изрично изявление, че информацията, съдържаща се в иска, е точна. Получаването от страна на компанията на съобщението, предвидено в тази клауза, не предполага, съгласно разпоредбите на ЗСВС, ефективното познаване на дейностите и/или съдържанието, посочени от съобщаващия.

Оторизиран дистрибутор
НИЦАФАРМ ЕООД

УЛ. РАЧО СТОЯНОВ №46
ГР. ДРЯНОВО 5370
БЪЛГАРИЯ
  (+359) 877 337 761
  bulgaria@otostick.com

ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ

Отопластика срещу Otostick